• TR
 • EN
 • CH
 • FR
 • ES
 • AR
 • RU
 • DE
 • Sahip olduğumuz en değerli kaynağın insan gücü olduğunun bilincinde olan yönetimimiz; çalışanlarımızın bilgi, uyum, motivasyon ve tatmin düzeylerinin yükseltilmesi amacıyla İnsan Kaynakları çalışmalarına yön vermektedir.

  Bemis olarak yerel ve uluslararası pazarda rekabet gücü olan, güçlü bir marka olabilmenin yolunun nitelikli iş gücü ile mümkün olabileceği inancındayız. Bu gerçek ışığında büyük bir aile olarak gördüğümüz Bemis, yeni fertlerin seçiminden başlayarak çok ciddi bir insan kaynakları süreci uygulamaktadır.

  İş gücü kaynaklarını doğru, sürekli ve etkin kullanmak adına, işbaşı (oryantasyon) eğitiminden başlayarak, teknik eğitimler, sosyal gelişim eğitimleri, seminerler, toplantılar ve sosyal etkinlikler belirli bir plan çerçevesinde yürütülmekte, performans değerlerinin en üst düzeyde tutulması için büyük çaba harcanmaktadır.

  Sosyal sorumluğunun bilincinde olarak Bemis; mutlu ve memnun müşterinin ancak mutlu ve memnun çalışanlar ile sağlanabileceğine inanmaktadır. Bu nedenle çalışanlar ve şirket arasında karşılıklı güven ve işbirliği, uyumlu bir iş ortamı ve takım çalışmasına yatkın, esnek, bilgi paylaşımı yüksek, çalışanların katılımı ile desteklenen bir yönetim şekli, insan kaynakları politikamızın temelini oluşturur.